دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

گزارش تصویری رزمایش الی بیت المقدس در بهشهر

گزارش تصویری رزمایش الی بیت المقدس در بهشهر

photo_2016-11-05_10-56-18 photo_2016-11-05_10-56-35 photo_2016-11-05_10-56-40 photo_2016-11-05_10-56-46 photo_2016-11-05_10-56-52 photo_2016-11-05_10-56-57 photo_2016-11-05_10-57-01 photo_2016-11-05_10-57-05 photo_2016-11-05_10-57-19 photo_2016-11-05_10-57-24 photo_2016-11-05_10-57-28 photo_2016-11-05_10-57-33 photo_2016-11-05_10-57-37 photo_2016-11-05_10-57-45 photo_2016-11-05_10-57-49 photo_2016-11-05_10-57-55 photo_2016-11-05_10-57-59 photo_2016-11-05_10-58-03 photo_2016-11-05_11-00-10 photo_2016-11-05_11-00-22 photo_2016-11-05_11-00-27 photo_2016-11-05_11-00-31 photo_2016-11-05_11-00-35 photo_2016-11-05_11-00-41 photo_2016-11-05_11-00-45 photo_2016-11-05_11-00-53 photo_2016-11-05_11-00-59 photo_2016-11-05_11-02-35 photo_2016-11-05_11-02-44 photo_2016-11-05_11-02-48 photo_2016-11-05_11-02-52 photo_2016-11-05_11-02-57 photo_2016-11-05_11-03-02 photo_2016-11-05_11-03-06 photo_2016-11-05_11-03-11 photo_2016-11-05_11-03-15 photo_2016-11-05_11-03-19 photo_2016-11-05_11-03-23 photo_2016-11-05_11-03-29 photo_2016-11-05_11-03-33 photo_2016-11-05_11-03-38 photo_2016-11-05_11-03-54 photo_2016-11-05_11-04-04 photo_2016-11-05_11-04-10 photo_2016-11-05_11-04-14 photo_2016-11-05_11-04-18 photo_2016-11-05_11-04-25 photo_2016-11-05_11-04-47 photo_2016-11-05_11-05-07

نوشته شده توسط بهشهرنیوز در شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۹ ق.ظ

دیدگاه